Analiza unei gene

Testarea genetică unică poate fi eficientă din punct de vedere al costurilor și poate reduce la minimum necesitatea de a testa gene inutile care nu prezintă interes.
Testarea genetică unică poate reduce riscul de a învăța despre riscurile pentru sănătate care nu au legătură cu preocuparea clinică actuală.

  • Indicații pentru testarea unei singure gene
  • Suspiciune clinică ridicată pentru o anumită genă care să fie cauzală pentru prezentare a pacientului
  • Testarea genetică negativă anterioară nu a inclus analiza unei gene specifice de interes