Co culture

Co culture je napredna VTO tehnika koja se koristi za podršku normalnom razvoju embriona i istovremeno povećanje šansi pacijenta za zdravu trudnoću.

Kako se sprovodi?

Ćelije endometrijuma koje je lekar prikupio se uzgajaju u laboratoriji. Ove ćelije se odmrzavaju pre vađenja oocita.
Gajene ćelije se stavljaju u petrijevu posudu, gde se razvijaju sa embrionom koji je rezultat VTO do datuma transfera embriona.

Ovu tehniku ne treba smatrati prvim izborom lečenja plodnosti. Tehnika je još uvek nova,
koristi se tek dvadeset godina. Zbog navedenog, nisu poznati dugoročni rizici. Ovu tehniku ne bi trebalo koristiti kod pacijenata koji prvi put ulaze u postupak vantelesne oplodnje ili proizvode embrion razumnog kvaliteta.