Embrioni niskog kvaliteta

Rezultati vantelesne oplodnje (VTO) zavise od velikog broja faktora, ali embriološka faza predstavlja najvažniji, praktično determinantan deo postupka.

Prvi dan

Odmah nakon oplodnje, embriolog proverava znakove da li bi ICSI, IMSI ili VTO postupak mogao biti uspešan. Prilikom procene uzima u obzir sledeće faktore:

  •  Količinu
  • Unutrašnju strukturu
  • Simetriju
  • Izgled

U ovoj fazi razvoja embriona mogu se javiti razne patologije koje mogu biti uzrok smrti embriona. Embrioni niskog kvaliteta se odmah odbacuju, budući da ih nema smisla prenositi. Telo žene takve embrione odbacuje, čak i ako oni ne umru tokom prenosa.
Kao rezultat, ukoliko dođe do trudnoće, ona se vrlo brzo prekida, čak u prvim nedeljama.