Embrioni visokog kvaliteta

Postoji nekoliko klasifikacija kvaliteta embriona u ranim danima razvoja. Pre svega, specijalista gleda broj ćelija. Obično se drugog dana razvoja embrion sastoji od 2-4 ćelije, trećeg dana od 6-8 ćelija i četvrtog dana- započinje njihova fuzija i embrion se okreće tako da je teško izbrojati broj ćelija. Kada se opisuje razvoj embriona u 2-3 dana broju koji označava broj
blastomera se dodaje pismo koje ukazuje na kvalitet i morfologiju blastomera i prisustvo ili odsustvo fragmentacije. Nema nuklearnih fragmenata, blastomere imaju istu veličinu, jezgro, homogenu citoplazmu. Broj fragmenata citoplazme bez nukleara dostiže 25%, ali ne prelazi ovu granicu. Broj fragmenata bez jezgara varira od 25% do 50%, postoje nepravilnosti u veličini i obliku blastomera, postoje inkluzije u citoplazmi; više od 50% delova bez nukleara i sl.