ERA Test

ERA je personalizovani genetski test za određivanje receptivnih karakteristika endometrijuma, stepena spremnosti sluznice materice za prihvatanje embriona i implantaciju u datom trenutku. ERA test pomaže svakoj ženi da se odredi najbolje vreme za implantaciju
embriona.

Da bi se uradio ERA test potrebna je biopsija endometrijuma u prirodnoj ili hormonskoj zameni u fazi koja odgovara fazi
najosetljivijeg endometrijuma. Ovo je 21. dan prirodnog menstrualnog ciklusa.
Uvek je poželjno da se embrioni prenesu 5. dan nakon sakupljanja jajašca u fazi blastociste. Tokom ovog vremena, endometrijum se povećava proizvodnjom progesterona.