Single gen analiza

Jedan gen

Indikacije za ispitivanje jednog gena

 •  Velika klinička sumnja na određeni gen kao razlog za određenu kliničku sliku pacijenta
 • Prethodni negativni genetski testovi nisu uključivali analizu gena od interesa

Prednosti pristupa genskog testiranja

 • Testiranje jednog gena može biti isplativo i smanjiti potrebu za testiranjem nepotrebnih gena, tj. onih koji nisu od interesa.
 • Testiranje jednog gena može smanjiti šansu za saznavanje zdravstvenih rizika koji nisu povezani sa trenutnim kliničkim interesom.

Detalji ispitivanja pojedinačnog gena

Testiranje svakog pojedinačnog gena izvodi se u skladu sa industrijskim standardima sa metodologijama kao što su potpuna analiza sekvenciranja koristeći specijalizovanu biblioteku sekvenci nove generacije i analizu brisanja/ pojačanja visoke rezolucije (specifične za ekson) pomoću prilagođenog niza oligonukleotida.

Neke od uobičajenih bolesti koje proučavamo uključuju:

 

 •  Bolest srpastih ćelija
 • Talasemija
 • Duchenne-ova mišićna distrofija
 • Spinalna mišićna distrofija
 •  Cistična fibroza
 •  Krhki X sindrom
 • Nasledni kancer dojke
 • Nasledni kancer debelog creva
 • Bolesti skladištenja glikogena