Smanjena rezerva jajnika

Rezerva jajnika je pokazatelj pojedinačnog broja jajnih ćelija u jajniku koji se otpušta pre rođenja kod svake žene. U trenutku rođenja u jajnicima se nalazi 5 do 7 miliona jajnih ćelija. Na početku prve menstruacije ostaje 300 do 500 hiljada jajašaca. Takođe, tokom čitavog reproduktivnog perioda, žena gubi jajašca tokom svake ovulacije.

Suprotno uvreženom mišljenju da se u menstrualnom ciklusu konzumira samo jedno jaje, utvrđeno je da nekoliko desetina jajnih ćelija započinje u svakom menstrualnom ciklusu i, po pravilu, samo jedno jaje zapravo ovulira, dok ostala nestaju. Smanjena rezerva jajnika ukazuje na to da žena ima znatno smanjenu zalihu jajnih ćelija u jajniku i ima smanjenu šansu za začeće. Ne treba zaboraviti da svako biološko doba odlikuje određena rezerva jajnika. Biološka starost ne odgovara uvek realnoj: ona može i da “zaostaje” ili da “prolazi”. Analiza rezerve jajnika je dobijanje informacija o zalihi jajnih ćelija koja se u određenom dobu nalazi u jajniku žene. Sa smanjenim zalihama, smanjuje se i verovatnoća uspešnog ishoda vantelesne oplodnje. Takođe, može biti potrebno 3-5 ili više pokušaja pre ostvarivanja trudnoće.