Transfer zaleđenih embriona

FET

Postoje slučajevi kada se nakon VTO procedure i punkcije jajnika dobije mnogo jajnih ćelija, a nakon oplodnje ostane toliko embriona da prenos embriona, iz različitih razloga, nije moguć u ovom ciklusu. Tada se na zahtev para embrioni mogu spasiti pribegavanjem krioprezervaciji (u našoj klinici se radi vitrifikacija – metoda brzog zamrzavanja). Smrznuti materijal se može koristiti kasnije ako je potrebno. Kada je par spreman da ponovo zatrudni, embrioni se odmrzavaju i mogu se koristiti za ponovni pokušaj ako je VTO postupak rezultirao negativnim ishodom i / ili za rođenje druge dece u budućnosti. Kada par odluči da pokuša ponovo, embrioni se odmrzavaju i prenose u šupljinu materice pomoću tankog katetera i pod ultrazvučnom kontrolom. Ovaj postupak je potpuno bezbolan i odvija se bez upotrebe anestezije. Pre nego što se embrion prenese u materičnu šupljinu, potrebno je pripremiti endometrijum (sluznicu materice) hormonskim preparatima. Takođe, tokom prenosa embriona je potrebna ultrazvučna kontrola, ali za razliku od “svežeg” vantelesnog ciklusa, nema potrebe za ponovnom stimulacijom i punkcijom jajnika.

Nakon prenosa embriona u matericu, nema potrebe za poštovanjem nekog posebnog režima. Nakon intervencije, pacijentkinja može ići kući i raditi sve što inače radi. Važno je zapamtiti da se ženama nakon embriotransfera ne preporučuje nikakav fizički ili
emocionalni stres.