Višestruki neuspesi VTO

BDa li ste imali više embriotransfera, ali nijedan pokušaj VTO koji je rezultirao trudnoćom? Ne očajavajte! Još uvek postoji nada.
Uzroci neuspeha vantelesne oplodnje mogu se prevazići, a nakon neuspelih VTO trudnoća je vrlo moguća. Koliko će pokušaja
vantelesne oplodnje biti potrebno tačno u vašem slučaju zavisi od mnogih faktora. Jedan neuspeli pokušaj vantelesne oplodnje nije konačan. Ako prva vantelesna oplodnja ne uspe ne znači da sledeći VTO tretman ne može dati željeni ishod – trudnoću. Posle
neuspešne vantelesne oplodnje najvažnije je identifikovati koren problema, uzroke neuspeha. Razlozi neuspešne vantelesne
oplodnje mogu biti veoma različiti. Moramo imati na umu da vantelesna oplodnja nikada ne daje 100% rezultata, kao i da može biti
potrebno nekoliko pokušaja vantelesne oplodnje. Negativan ishod je nažalost mnogima stvarnost. Često prvi postupak VTO bude
neuspešan. Procenat uspešnosti se kreće od 30-40%, a ovaj broj je znatno manji ukoliko postoji neka ozbiljna bolest. Vrlo često je
uzrok neuspeha vantelesne oplodnje patologija endometrijuma, hronični endometritis. Adekvatno i blagovremeno lečenje ovog
problema trebalo bi da doprinese sledećim uspešnim pokušajima vantelesne oplodnje.