Prikupljanje jajnih ćelija / ICSI

Svrha ove faze je dobijanje jajnih ćelija (punkcija) probijanjem folikula stimulisanih

jajnika kanilom. Ova intervencija izvodi se u intravenskoj anesteziji, pod ultrazvučnim nadzorom. Sadržaj folikula (folikularna tečnost sa jajima) transportuje se u embriološku laboratoriju u specijalnim sterilnim plastičnim kontejnerima za jednokratnu upotrebu od netoksičnog polimera. Čitav postupak punkcije folikula traje u proseku 15-20 minuta.
Vreme punkcije lekar planira unapred i prema standardnoj šemi: 35-36 sati nakon primene HCG-a. Datum i vreme predviđene punkcije zabeleženi su na pacijentovoj listi sastanaka. Na dan punkcije, oba partnera moraju doći u kliniku u zakazano vreme (obično se punkcije rade ujutru). Ako je potrebno pripremaju se dokumenti i plaća se ostatak postupka vantelesne oplodnje.

Nakon toga je pacijent pozvan u posebnu sobu da se presvuče (obično udoban prostor sa nekoliko kreveta), izmeri telesnu temperaturu, krvni pritisak, sazna o njegovom opštem stanju, a preporučuje se i potpuno pražnjenje bešike. Nakon toga, osoblje ih prati do operacione sale, gde se pripremaju za punkciju. Anesteziolog i lekar su pozvani u operacionu salu. Nakon uvođenja lekova za anesteziju (tj. kada zaspite) sprovodi se sam postupak.

Partner u trenutku završetka punkcije mora da preda spermu za naknadnu analizu, posebnu obradu i oplodnju dobijenih jajnih ćelija.

Nakon celog postupka, ponovo ćete se
sastati sa svojim lekarom, koji će Vam reći kako je prošla punkcija, koliko je uzetih jajnih ćelija, a takođe i prepisati lekove koje ćete
uzimati do testa za trudnoću.

ICSI

Nakon ulaska folikularne tečnosti u laboratoriju embriolog vrši “potragu” za jajnim ćelijama, koje se posle stavljaju u inkubator. Oplodnja se vrši koncentrovanomspermom 4-6 sati nakon prijema jajašaca. Za normalno oplođenje koristi se oko 50 hiljada spermatozoida po jajnoj ćeliji. Ako parametri sperme ne ispunjavaju standardne VTO zahteve ili ako prethodni pokušaji VTO nisu uspeli, razgovara se o daljim opcijama za lečenje (moguće ICSI ili VTO sa spermom donora). ICSI tehnika se koristi za oplodnju zrelih jajnih ćelija u slučaju da partner nema dobar spermogram.

Ako je na dan punkcije teško dobiti spermu ili u ejakulatu nema sperme, predviđen je poseban postupak – biopsija testisa.

Dan punkcije smatra se nultim danom uzgoja embriona; prvi dan uzgoja je dan nakon punkcije. Ovog dana se kod većine jajašaca
pojavljuju prvi znaci oplodnje. Oni su već primetni (osemenjavanje) 16-18 sati nakon spajanja jajašaca sa spermatozoidima. Ponovna procena oplodnje vrši se 24-26 sati nakon osemenjavanja. Kontrolu oplodnje vrši embriolog, posmatrajući kultivisane ćelije pod mikroskopom.