Zamrzavanje korteksa jajnika

 

Danas se pomera dob kada se rađaju deca. Najvažniji razlog tome je odlaganje stupanja u brak do sredine 30-ih. Glavni razlog koji se nalazi u osnovi ovoga je planiranje karijere, a samim tim i ekonomski razlozi.
Ukoliko bračnim parovima treba medicinska pomoć na putu ostvarivanja potomstva, rađanje deteta može se odložiti do kasnih 30-ih ili čak ranih 40-ih. Ovo je doba kada kvalitet jajnih ćelija žena počinje da opada. Kada se kvalitet jajnih ćelija smanji, smanjuje se stopa rađanja dece. Iz ovih razloga, novom tehnologijom, ženama je omogućeno da zamznu jajašca i deo jajnika za budućnost. Koristeći ovu tehnologiju, žene sada mogu da zamrznu jajašca ili deo jajnika u dvadesetim, kada su jajašca vrlo dobrog kvaliteta.
Za mladu ženu sa nekom vrstom karcinoma (dojke, limfomi itd) neophodno je lečenje hemoterapijom, što je štetno za jajnike. Spoljni sloj jajnika sadrži mnoštvo jajašaca koja bi u budućnosti mogla da se koriste za ICSI postupke. Nakon zamrzavanja tkiva jajnika ženama srednjih godina se pruža prilika da začnu prirodno, bez ikakvog tretmana, preokrenuvši sat i menopauzu.

Jaja ili jajnici koji se čuvaju u našem centru mogu se ponovo koristiti nakon više godina ako je potrebno, što predstavlja neku vrstu
osiguranja. Ako je potrebno, parovi mogu postići veći uspeh tako što će prvo obaviti vantelesnu oplodnju sa ovim jajima. Zbog toga bi žene bez partnera, posebno u dvadesetim godinama, trebalo da razmatre ovu opciju.