Genel anestezi

Tüp bebek, yumurtalıkların izlenmesi ve uyarılması, yumurtalıklarından bir yumurtanın veya yumurtanın alınması, yumurtalıkların laboratuarda döllenmesi ve son olarak döllenmiş yumurtanın rahme yerleştirilmesi işlemidir. İşlem sırasında, stresi ve ağrıyı azaltmak için propofol bazlı bir anestezi (genel anestezi değil, intravenöz sedasyon ilacı) kullanılacaktır. 

Tüp bebek (IVF) işlemleri genellikle günübirlik cerrahi üniteleri altında ayaktan tedavi bazında gerçekleştirilir. Oosit alımı, tüm prosedür boyunca temel adımdır. IVF sırasında anestezi genellikle oosit toplama sırasında gereklidir. 

Her bireyin duyusu farklı bir şekilde deneyimlenir, ancak genel olarak Oosit alımı stresli ve acı verici olarak tanımlanır. İşlem sırasında ağrıyı azaltmak için anestezi almak kişiyi çoğunlukla endişeli hissettirir. Çalışmalar, stresin serum prolaktin düzeylerinde arttığını göstermektedir. Serum prolaktin düzeylerindeki artış IVF sonuçlarını olumsuz etkiler. Bireyin kullanılan anestezinin oosit fertilizasyonuna veya erken embriyo gelişimine ve implantasyonuna engel olmayacağını bilmesi önemlidir.

Tüp bebek için ideal anestezi tekniği, minimal yan etkiler, kısa bir iyileşme süresi, yüksek bir başarılı gebelik oranı ve gereken en kısa maruz kalma süresi ile iyi bir cerrahi anestezi sağlamalıdır. 

 

Anestezi Çeşitleri 

 

Tedaviniz veya ameliyatınız için kullanılabilecek farklı anestezik türleri vardır. 

Hangi tip anestezinin kullanılacağına dair karar, planladığınız tedavi veya ameliyat tipine bağlıdır. Her türlü anestezide işlem bir anestezi uzmanı tarafından yapılır ve işlem sırasında kişinin solunum ve kan oksijen seviyesi, nabız, tansiyon, EKG ve vücut ısısı sürekli izlenir. Genel anestezi, ameliyatlarda kullanılan en yaygın anestezi türlerinden biridir. Tanım olarak genel anestezi, kişinin ameliyat sırasında bilincini kaybetmesine neden olan, maske veya damara yerleştirilen IV ile verilen bir ilaçtır. 

Tüp bebek için kullanılan genel anestezi, ameliyatlarda kullanılan genel anesteziden farklıdır. Tüp bebek genel anestezi için kullanılan ilaçlar, ameliyatlar için kullanılanlardan daha hafiftir. Yumurta alımı sırasında genel anestezi uygulanan birey derin uykudayken kendi kendine nefes alabilecek ve operasyondan sonra evine dönebilecektir. 

Genel anestezi sırasında uterus daha rahat hale gelir ve bu da çok sayıda yumurtalık folikülünün aspire edilmesine yardımcı olur. Ancak kullanılan anestezik ajanların çoğu foliküler sıvıda bulunabileceği için genel anestezi almanın riskleri vardır. Genel anestezinin oositler üzerindeki zararlı etkilerinden kaçınmak için süre minimumda tutulmalıdır. 

Yumurta toplama sırasında tüp bebek tedavisinde yan etki minimal, kısa etkili anestezik yaklaşım gerektirir. Transvajinal oosit alımı için kullanılabilecek çeşitli anestezik türleri vardır. Bilinçli sedasyon, bölgesel anestezi, paraservikal blok (PCB) olarak lokal enjeksiyon, epidural blok ve monitörize anestezi bakımı en sık görülen anestezi türleridir.

En çok güvenilen anestezi tipi “lokal anestezili/anestezisiz monitörlü sedasyon”dur. Kliniklerin çoğu sedasyon kullanmayı tercih etmektedir. Nadiren genel anestezi ve sedasyonlu bölgesel anestezi de bazı klinikler tarafından tercih edilmektedir. 

İlaçlar iyi tolere edildiğinden ve kreş ortamları için bu tip diğer seçeneklere göre daha uygun olduğu için monitörlü anestezi ile yumurta alımı iyi bir seçenektir. Monitörlü anestezi kullanmayı tercih eden klinikler, çoğunlukla monitörlü anestezinin bir parçası olarak bilinçli sedasyonu birleştirir. 

 

Anestezi Nasıl Çalışır?

 

Yumurta aspirasyonu sırasında ifade edilen ağrı, yoğun adet ağrısı ile aynıdır. Ancak vajina duvarından sokulan iğne ve yumurtalığın uyarılması ağrıyı artıran etkenlerdir. Bu faktörlerin yanı sıra folikül sayısı ve oosit toplama işleminin süresi de ağrı şiddetine neden olur. Bu ağrı bireyi iki şekilde etkiler: Ağrı ve Stres… Anestezi, bireyin üzerindeki baskıyı azaltmak için tek çözümdür.

-+=