azoospermi

azoospermi

Tüp Bebek Türkiye olarak doğurganlık yolculuğunda erkek faktörünün kritik rolünü ve bu süreçte gerekli olan hayati desteği anlıyoruz. Sıklıkla karşılaştığımız bir durum olan azospermi, erkek doğurganlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Azosperminin tedavi seçeneklerini keşfetmeden önce bu durumun neleri gerektirdiğini anlamak önemlidir.

Azospermi nedir?

Azospermi, bir erkeğin ejakülatında spermin tamamen yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Erkek kısırlığının önemli bir nedenidir ve tüm erkeklerin yaklaşık %1'ini, kısırlık tedavisi görmek isteyenlerin ise %10-15'ini etkiler. Azospermi iki ana tipe ayrılabilir: obstrüktif ve obstrüktif olmayan. Obstrüktif azospermi, genellikle vas deferens tıkanıklığı veya ameliyat sonrası komplikasyonlar gibi sorunlar nedeniyle üreme kanalındaki bir tıkanma spermin taşınmasını engellediğinde ortaya çıkar. Obstrüktif olmayan azospermi ise genetik koşullar, hormonal dengesizlikler veya testis yetmezliği nedeniyle sperm üretimindeki başarısızlıktan kaynaklanır. Teşhis tipik olarak meni analizini içerir ve altta yatan nedeni belirlemek için hormon profili oluşturma ve genetik testler gibi ileri testler yapılabilir. Tedavi yaklaşımı, azosperminin türüne ve nedenine bağlı olarak değişir ancak sperm elde etmek için cerrahi prosedürleri, hormon tedavilerini veya ICSI ile IVF gibi yardımcı üreme tekniklerini içerebilir.

 

Azospermi Türleri

Azospermi iki tipe ayrılır:

 1. Obstrüktif Azospermi (OA): Bu tip, erkek üreme sisteminde spermin boşalmasını engelleyen fiziksel bir tıkanıklık olduğunda ortaya çıkar. Nedenleri arasında konjenital tıkanıklıklar, enfeksiyonlardan kaynaklanan yara izleri veya vazektomi gibi cerrahi komplikasyonlar yer alabilir.
 2. Obstrüktif Olmayan Azospermi (NOA): Bu durumda sorun spermin taşınmasından ziyade üretilmesindedir. Nedenleri arasında genetik koşullar, hormonal dengesizlikler veya testis travması öyküsü veya kabakulak gibi enfeksiyonlar gibi testislerin kendisiyle ilgili sorunlar yer alabilir.

Azospermi Tanısı

Azospermi tanısı tipik olarak birkaç adımdan oluşur:

 • Tıbbi Öykü ve Fizik Muayene: Kapsamlı bir tıbbi öykü ve fizik muayene, potansiyel nedenlerin veya katkıda bulunan faktörlerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Semen Analizi: Spermin bulunmadığının doğrulanması için çoklu semen analizleri gereklidir.
 • Hormonal Profil Testleri: Bu testler sperm üretiminden sorumlu hormonların düzeylerini değerlendirir.
 • Genetik test: Bu, kromozomal anormallikleri veya kısırlığın belirli genetik nedenlerini tanımlayabilir.
 • Skrotal Ultrason: Bu görüntüleme testi testis yapısındaki anormallikleri veya üreme sistemindeki tıkanıklıkları kontrol eder.

Azospermi belirtileri

Azosperminin kendisi tipik olarak diğer durumlardan farklı olarak belirgin semptomlarla ortaya çıkmaz ve azospermili birçok erkek asemptomatiktir, yani herhangi bir spesifik semptomu yoktur. Genellikle kısırlık değerlendirmesi sırasında tanımlanır. Ancak azosperminin altında yatan nedene bağlı olarak bazı ilişkili belirti veya semptomlar olabilir:

 1. Kısırlık: Azosperminin en yaygın belirtisi, bir yıl veya daha uzun süre düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamaktır.
 2. Cinsel İşlev Sorunları: Bazı durumlarda cinsel istekte azalma veya ereksiyonun sürdürülmesinde zorluk gibi sorunlar mevcut olabilir.
 3. Testis Bölgesinde Şişlik veya Ağrı: Bu, testisleri etkileyen bir tıkanıklığın veya başka sorunların göstergesi olabilir.
 4. Yüz veya Vücut Tüylerinde Azalma: Tüylerin büyümemesi, azospermi ile ilişkili olabilecek hormonal dengesizliklerin bir işareti olabilir.
 5. Jinekomasti: Erkeklerde hormonal sorunlara işaret edebilecek genişlemiş meme dokusu.

Bu semptomların sadece azospermi ile değil, çeşitli farklı durumlarla da ilişkili olabileceğini unutmamak önemlidir. Azosperminin kesin tanısı sperm yokluğunun doğrulandığı semen analiziyle konur. Azospermiden şüpheleniliyor veya teşhis konuluyorsa, altta yatan nedeni ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için daha ileri tıbbi değerlendirme yapılması gerekir.

Azospermide Tüp Bebek Tedavisi

İn vitro fertilizasyon (IVF), azospermi vakaları da dahil olmak üzere kısırlığın tedavisinde devrim yaratmıştır. OA'li kişiler için sperm sıklıkla doğrudan testislerden veya epididimden alınabilir ve IVF prosedürlerinde kullanılabilir. NOA durumunda altta yatan nedene bağlı olarak sperm elde edilmesi hala mümkün olabilir.

Tüp Bebek Prosedürleri:

 1. Cerrahi Sperm Alma: Sperm elde etmek için Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE) veya Mikrocerrahi Epididimal Sperm Aspirasyonu (MESA) gibi teknikler kullanılır.
 2. İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI): Bu ileri teknik, döllenmeyi kolaylaştırmak için tek bir spermin doğrudan yumurtaya enjekte edilmesini içerir. Özellikle ejakülatta sperm sayısının çok düşük olduğu veya bulunmadığı durumlarda faydalıdır.
 3. Donör Spermi: Sperm elde edilmesi başarısız olursa, donör spermi kullanmak tüp bebek yaptırmak isteyen çiftler için alternatif bir seçenektir.
 4. Hormonal Tedavi: Bazı NOA vakalarında hormonal tedaviler sperm üretimini uyararak sperm elde edilmesini mümkün kılabilir.

Başarı Oranları:

Azospermide tüp bebek tedavilerinin başarı oranları altta yatan nedene, partnerin yaşına ve kullanılan spesifik tekniğe göre değişmektedir. Ancak yardımcı üreme teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde azospermili birçok çift başarıyla gebelik elde edebilmektedir.

-+=