CGH Analizi

Embriyolardaki kromozomal anormallikler implantasyon başarısızlıklarına ve düşüklere neden olabilir.

Embriyoların tüm kromozomlarına bakan en yeni PGD tekniği olan CGH tekniği. İnsanlarda 46 kromozom vardır. Bu nedenle çok daha gelişmiş bir tekniktir. Eldeki Fisch tekniği PGD sadece 5 kromozoma bakar. CGH, Balık Tekniğine kıyasla genetik olarak sağlıklı embriyoların daha iyi anlaşılmasını sağlar

Dezavantajı, CGH'nin embriyo başına fiyatlandırılması ve analizin hala pahalı olmasıdır. CGH, embriyoların dondurulması için gereklidir. Yumurta toplama işleminden 5-6 gün sonra CGH yapıp embriyoları donduruyoruz. Sonuçların gelmesi yaklaşık 2-3 hafta sürer. Hastanın donmuş embriyo transferi için kliniğe gelmesi gerekir.

Bu teknik, birden fazla tüp bebek başarısızlığı veya düşükleri olan çiftler için yararlıdır.

Aşağıda Array CGH ile yapılan 2 vakanın raporunu görebilirsiniz. X ekseninde 1'den 22'ye kadar kromozom sayılarını görüyorsunuz ve ardından X ve Y kromozomlarını görüyorsunuz.

İlk grafik, bir embriyo örneğinin normal bir dişi DNA'sına uyumluluğunu gösterir. İkincisi, aynı embriyonun bir erkek DNA'sına uyumluluğunu gösterir. Bu böyle yapılır çünkü embriyoların cinsiyetini başlangıçta bilemeyiz. Kırmızı hareketli çizgi 4. kromozomdaki anomalileri gösterir ve bu nedenle kırmızı çizginin üzerinde mavi bir kutu bulunur. Bu, kromozom 4'ün kendini genişlettiğini ve Trizomi'ye neden olduğunu, yani kromozom 4'ün 2 DNA'dan 3 DNA'ya uzandığını gösterir. Aynı kromozomdan 3 DNA'ya sahip bir embriyo anormal olarak kabul edilir.

 

Grafiğin sonunda ayrıca X kromozomunun kırmızı çizginin altında, Y kromozomunun ise kırmızı çizginin üstünde olduğunu görüyoruz. Ancak bu şimdi normaldir çünkü belirtildiği gibi, bu bir embriyonun XX kromozomu olan bir dişi embriyoya uyumluluk testidir. Erkek embriyonun XY kromozomları vardır. Bu özel embriyo bir erkek embriyodur çünkü 1 eksik X kromozomu ve 1 ekstra Y kromozomuna sahiptir. İkinci grafikte aynı embriyonun bir erkek DNA'sına performansını görüyoruz. Orada hala Kromozom 4'teki sorunu görüyoruz, ancak Grafiğin sonunda X ve Y kromozomlarının bulunduğu bir sorun görmüyoruz. Normal geldiği için bu embriyonun erkek embriyo olduğunu anlıyoruz.

Üçüncü ve dördüncü grafiklerde normal erkek embriyo grafiklerini görüyoruz. kromozom anomalisi yok

 

-+=