dölleme

İn Vitro Fertilizasyonda (IVF) döllenme prosedürü, embriyo oluşumunu kolaylaştırmak için alınan yumurtaların ve toplanan spermlerin birleştirildiği çok önemli bir aşamadır. Bu işlem kontrollü bir laboratuvar ortamında gerçekleşir ve geleneksel tohumlama veya İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) yoluyla gerçekleştirilebilir.

Geleneksel Tohumlama

  1. Yumurta ve Spermin Karıştırılması: Geleneksel tohumlamada, yumurtalıklardan alınan olgun yumurtalar, erkek partnerden veya donörden özenle hazırlanmış sperm örneği ile birlikte bir petri kabına yerleştirilir. Bu süreç, yumurta ve spermin doğal buluşmasını laboratuvar ortamında mümkün olduğunca yakından simüle eder.
  2. Spermin Doğal Seçilmesi: Sperm yumurtalara doğru yüzer ve spermlerden biri yumurtanın dış katmanına girdiğinde döllenme gerçekleşir. Amaç birden fazla yumurtanın döllenmesidir, ancak her yumurtanın döllenmesi zorunlu değildir.

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)

  1. Spermin Direkt Enjeksiyonu: ICSI, sperm kalitesi veya daha önce döllenme başarısızlığı ile ilgili endişelerin olduğu durumlarda kullanılır. Embriyolog tarafından tek bir sperm seçilir ve her bir yumurtaya doğrudan enjekte edilir. Bu yöntem, sperm girişindeki doğal engelleri aşarak döllenme şansını önemli ölçüde artırır.
  2. Döllenmenin İzlenmesi: Enjeksiyondan sonra yumurtalar döllenmenin doğrulanması için izlenir. Normal döllenme, yumurtada iki pronukleusun varlığıyla gösterilir.

Döllenme Sonrası Gelişim

  1. Embriyo Kültürü: Döllenme gerçekleştiğinde, artık embriyo olarak adlandırılan döllenmiş yumurtalar birkaç gün boyunca laboratuvarda kültüre alınır. Bu süre zarfında büyüme için en uygun koşulları sağlayan kuluçka makinelerinde tutulurlar.
  2. Embriyo Değerlendirmesi: Embriyologlar gelişimlerini değerlendirmek için embriyoları izlerler. Canlılıklarını değerlendirmek için hücre bölünme hızı ve görünümü gibi faktörler kullanılır.
  3. Transfer Seçimi: Kadın rahmine transfer edilmek üzere en kaliteli embriyolar seçilir. Kalan canlı embriyolar ileride kullanılmak üzere dondurulabilir.
-+=