Embriyo Gelişimi

Embriyolar, 4 veya daha fazla hücreye bölünmüş yeniden ekim için seçilir. Embriyo transferi, aktif olarak bölünen yüksek kaliteli döllenmiş yumurta sayısına bağlı olarak 3. ve 5. günlerde gerçekleşir. Böylece, üç günlük embriyoların transferi 3 ila 5 yüksek kaliteli embriyo alınırken gerçekleştirilir. 2. günde, sadece 1-2 kalitatif embriyo elde edilirse ve 6 veya daha fazla embriyo varsa, 5 gün boyunca yerleştirilirse, embriyo replantasyonu IVF sırasında gerçekleştirilir. Transferin uygulanması için embriyoların morfolojik özellikleri dikkate alınır, A, B, C ve D tipindedirler. A ve B tiplerine tercih edilir ve C ve D embriyolarının yokluğuna yerleştirilir.