BUNLAR

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE), erkek kısırlığının tedavisinde, özellikle de erkeğin sperm ürettiği ancak sperm üretimindeki başarısızlık nedeniyle ejakülatta sperm bulunmadığı durumlarda, özellikle nonobstrüktif azospermi vakalarında kullanılan önemli bir tıbbi prosedürdür.

TESE'ye Genel Bakış:

TESE, spermin doğrudan testis dokusundan alınmasını sağlayan cerrahi bir tekniktir. Testiküler Sperm Aspirasyonundan (TESA) daha invaziftir çünkü doku çıkarmak için testislerde bir kesi yapılmasını içerir. Bu prosedür tipik olarak TESA gibi diğer daha az invaziv sperm alma yöntemlerinin başarılı olmadığı veya etkili olma ihtimalinin düşük olduğu durumlarda kullanılır.

Prosedür Detayları:

Lokal veya genel anestezi altında yapılan TESE, testisin ortaya çıkarılması için skrotumda küçük bir kesi yapılmasını içerir. Cerrah daha sonra testis dokusundan küçük örnekler alır ve bunlar bir embriyolog tarafından canlı spermin tanımlanması ve çıkarılması için incelenir. İşlem ayakta tedavi bazında yapılabilir ve genellikle yaklaşık 30 dakika ila bir saat sürer.

Yardımlı Üreme Uygulamaları:

TESE ile elde edilen spermler öncelikli olarak yardımcı üreme teknolojilerinde (ART), özellikle de in vitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunda (ICSI) kullanılmaktadır. Spermin seyrek olduğu veya hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu durumlarda ICSI, yumurtaya yalnızca tek bir spermin enjekte edilmesini gerektirdiğinden özellikle etkili olabilir.

TESE'nin Avantajları:

TESE özellikle sperm üretimi sorunu yaşayan ancak yine de testislerinde sperm üreten erkekler için faydalıdır. Ejakülatta sperm olmadığında bile biyolojik babalığa ulaşma şansı sağlar. Tüp bebek tedavilerinde işlem, kadın partnerin yumurta alımı ile de senkronize edilebilmektedir.

Riskler ve Hususlar:

Her cerrahi işlemde olduğu gibi TESE de kesi yerinde ağrı, şişlik, enfeksiyon veya kanama gibi riskler taşır. Ayrıca prosedürün canlı sperm vermeme olasılığı da vardır ve bu durum daha fazla girişim veya alternatif strateji gerektirebilir.

Sonuç: TESE, üreme tıbbı alanında paha biçilemez bir seçenek haline gelerek, non-obstrüktif azospermi nedeniyle erkek kısırlığıyla mücadele eden birçok çifte umut oluyor. Karmaşık doğurganlık sorunlarının üstesinden gelmeyi mümkün kılan teknoloji ve tıbbi tekniklerdeki ilerlemelerin altını çiziyor. Bununla birlikte, TESE için potansiyel adaylar, kendi özel koşullarına göre bilinçli bir karar verebilmek için işlemin risklerini ve faydalarını sağlık uzmanlarıyla ayrıntılı bir şekilde tartışmalıdır.

-+=