Protokole Karar Vermek

Tüp bebek (IVF) hastalarının yumurtalıklarını uyarmak için birkaç IVF protokolü kullanılabilir. Her birinin amacı aynı ama farklı şekillerde; çünkü bazı IVF protokolleri, her birey benzersiz olduğu için bazı kadınlar için diğerlerinden daha iyi çalışır. Tüp Bebek Türkiye olarak farklı tüp bebek vakaları için farklı protokoller sunuyoruz.

Uzun Protokol IVF

Uzun protokol IVF, "luteal Lupron" veya "down-regulation" olarak da bilinen geleneksel IVF protokolüdür. Uzun protokol IVF yaklaşık 4-6 hafta sürer. Bireyler, döngünün 21. gününden başlayarak yumurta toplamaya kadar günlük uyarıcı enjeksiyonlar yapmak zorundadır. Daha birçok enjeksiyon içerir. Uzun protokol IVF, bir aşağı regülasyon dönemi içeren diğer protokollerden farklıdır. Bu tedavinin “down-regulation” protokolü adıyla da bilinmesinin nedeni budur.

Uzun Protokolün Adımları

 1. Kan ve ultrason: Tüp bebek Türkiye'de doğru protokolü seçebilmek için çiftin hormon düzeylerini görmemiz gerekiyor. Uzun Protokole başlamadan önce; hormon değerleri için kan testi, folikül boyutlarını ölçmek için transvajinal ultrason ve ayrıntılı doğurganlık geçmişinin öğrenilmesi için konsültasyon planlanacaktır.
 2. GnRH Agonistleri: Bu protokol, IVF stimülasyonundan önceki ayın 21. gününden başlayarak Leuprolide (Lupron) enjeksiyonlarını kullanır. Bu döneme “orta luteal” zamanlama denir. Protokol (Uzun Lupron olarak da bilinir), adını tüp bebek (IVF) için kontrollü yumurtalık uyarımı sırasında hipofiz luteinize edici hormon (LH) dalgalanmasını önlemede etkili olan Lupron ilacından alır. Aşağı Düzenleme protokolünün bir parçası olarak, yumurtalık uyarımı sürecinde erken yumurtlamayı önlemek için kullanılır. Tutulması yaklaşık bir hafta sürer.
 3. Uyarım: Bu adım, FSH içeren bir ilacın deri altına enjeksiyonunu içerir. FSH ilacına genellikle adet başladıktan sonraki ilk 2-7 gün içinde başlanır. Simülasyon ilerledikçe doz ayarlanır.
 4. HCG enjeksiyonu: HCG, yumurtaların olgunlaşma sürecini tamamlamasına yardımcı olan hormondur. Önce östradiol düzeyleri izlenecek, 1000 ile 4000 pg/ml östradiol düzeylerine ulaştıktan sonra HCG aşısı yapılacaktır. HCG enjeksiyonu, bir IVF döngüsünde yalnızca bir kez alınır.
 5. progesteron: Progesteron, embriyo implantasyonu için alıcı bir uterus astarının hazırlanmasına yardımcı olan kadın hormonunun adıdır.
 6. Yumurta alımı:  Yumurta toplama işlemi HCG enjeksiyonundan sonra 34-36 saat olarak planlanır.
 7. Embriyo transferi 

GnRH agonistleri ile GnRH antagonistleri arasındaki temel fark, GnRH agonistlerinin (Lupron gibi) baskılayıcı etkilerinin süresidir. Aşağı Düzenleme protokolü, Antagonist Protokolünden daha uzun bir süreçtir.

IVF Kısa Protokolü

Antagonist Protokolü olarak da bilinen Kısa protokol, en yaygın kullanılan IVF protokolüdür. Kısa protokol tüp bebek tedavisi yaklaşık 2 hafta sürer. Kişi, yumurta toplamadan sadece 5-9 gün önce yumurtalıkları uyarmak için ilaç alacaktır.

Tüp Bebek Kısa Protokolünün Adımları

 1. Kan ve ultrason: IVF Türkiye'de doğru protokolü düşünmek ve seçmek için çiftin hormon seviyelerini görmemiz gerekiyor. Antagonist Protokolü sırasında ilk adım IVF hormon değerleri için kan testi, folikül boyutlarını ölçmek ve çiftin doğurganlık geçmişini ayrıntılı olarak öğrenmek için ultrason (genellikle transvajinal ultrason tercih edilir) olacaktır.
 2. GnRH Antagonisti: Protokol adını tüp bebek (IVF) için kontrollü yumurtalık uyarımı sırasında hipofiz lüteinleştirici hormon (LH) dalgalanmasını önlemede etkili olan bu ilaçtan alır. Bu ilaç, stimülasyonun yaklaşık 6. gününden başlayarak günde bir kez subkutan enjeksiyonla alınır.
 3. Yumurtalık uyarımı: 8-11 gün sürer. Bu adım, FSH içeren bir ilacın deri altına enjeksiyonunu içerir.
 4. HCG enjeksiyonu: HCG, yumurtaların olgunlaşma sürecini tamamlamasına yardımcı olan hormondur. HCG enjeksiyonları, bir IVF döngüsünde yalnızca bir kez alınır.
 5. progesteron: Progesteron, embriyo implantasyonu için alıcı bir uterus astarının hazırlanmasına yardımcı olan kadın hormonunun adıdır.
 6. Yumurta alımı
 7. Embriyo transferi 

Doğal Modifiye Tüp Bebek Protokolü

Doğal Modifiye Tüp Bebek, yumurtanın miktarından çok kalitesine odaklanan protokoldür. Doğal modifiye IVF protokolü ile doğal adet döngüsü düşük dozda stimülasyon ile desteklenir. Tedavi süresince bireylere büyüyen foliküllerin sağlıklı kalması için 3-4 gün süreyle ilaç verilecektir. Ayrıca bireylere erken yumurtlamayı durdurmak ve kendiliğinden yumurtlamayı önlemek için başka bir ilaç verilecektir.

Tüp bebek döngüsü boyunca bireyler ileri ultrason teknolojisi ile takip edilecektir. Doğal Modifiye Tüp Bebek protokolü, tıpkı geleneksel tüp bebekte kullanılanlar gibi ultrason taramaları, yumurta toplama, laboratuvar prosedürleri ve embriyo transferini içerir.

Mikroflare IVF Protokolü 

Microflare protokolü genellikle düşük yumurtalık rezervi olan veya bir önceki IVF döngüsüne veya protokolüne zayıf yanıt öyküsü olan kişiler için kullanılır. Bu protokolde, "Mikro" kelimesi seyreltilmiş bir Lupron dozunun kullanımına atıfta bulunurken, "parlama" kelimesi uyarıcı anlamına gelir. Seyreltilmiş ilaç ve gonadotropinlerin kullanımı, yumurtalık yanıtını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Kişilerden işlem öncesi doğum kontrol hapı almaları istenir. Ve tedavi son doğum kontrol hapı alındıktan sonra başlar.

Microflare IVF Protokolünün Adımları

 1. Kan ve ultrason: Diğer tüm IVF protokolleri gibi, Microflare protokolü de IVF hormon değerleri için kan testi ve yumurtalıklardaki folikül boyutlarını ölçmek için transvajinal ultrason gerektirir.
 2. Seyreltilmiş Lupron:  Son doğum kontrol hapından sonra, 4. günde kişi, günde iki kez seyreltilmiş Lupron enjeksiyonları almaya başlamalıdır.
 3. Yumurtalık uyarımı: 8-11 gün sürer. Bu adım, FSH içeren bir ilacın deri altına enjeksiyonunu içerir.
 4. HCG enjeksiyonu: HCG, yumurtaların olgunlaşma sürecini tamamlamasına yardımcı olan hormondur. HCG enjeksiyonları, bir IVF döngüsünde yalnızca bir kez alınır.
 5. progesteron: Progesteron, embriyo implantasyonu için alıcı bir uterus astarının hazırlanmasına yardımcı olan kadın hormonunun adıdır.
 6. Yumurta alımı
 7. Embriyo transferi 

Flare-Up IVF Protokolü 

Alevlenme protokolü, yumurtalık yanıtını "atlatmak" için kullanılan bir tür stimülasyondur. Bu protokolde doğum kontrol hapları genellikle alevlenmeden önceki ay için verilir. Doğum kontrol hapları, yüksek LH seviyeleri tarafından yeniden etkinleştirilebilecek kistlerin önlenmesine yardımcı olur.

Alevlenme protokolü ile bireyler adet döngüsünün 2. gününde GnRH agonisti almaya başlayacaktır. Alevlenme protokolünde kullanılan GnRH agonisti seyreltilmiş dozlarda gelir. GnRH agonisti enjekte edilmeye başlandıktan sonraki gün, sürece FSH içeren enjeksiyonlar eklenecektir. Yumurta olgunlaşmasını tamamlamak için yumurta toplamadan birkaç gün önce HCG enjeksiyonları yapılacaktır.

Letrozol Tedavi Protokolü

Letrozol, androjenlerin östrojenlere yumurtalık içi aromatizasyonunu azaltmaya yardımcı olur. Yumurtalık stimülasyonu sırasında letrozolü kullanmak, IVF prosedürlerinin başarısını artıran yeterli sayıda oosit üretir. Letrozol Tedavi Protokolü; yumurtlama tahmin kitleri ile izleme ve ilişkiye girme.

Letrozol protokolü sırasında IVF hormon değerleri için kan testi ve ultrason, adet döngüsünün 2. veya 3. gününde planlanacaktır. Kişiler 5, 6, 7, 8 ve 9. günlerde letrozol tabletleri almaya başlayacaktır. 10 veya 11. gün sabahı yapılmalıdır. O gün renk değişikliği görülür görülmez ve ertesi gün çiftler ilişkiye girer. Yumurtlamayı doğrulamak için bir kan testi için yaklaşık bir hafta sonra randevu almak önemlidir.

Başlıca IVF vakaları şunlardır:

Tüp bebek şu durumlarda kullanılan en yaygın doğurganlık tedavisidir;

 • Zayıf Yanıtlayıcılar
 • İlk zamanlar
 • PCO vakaları
 • endometriozis vakaları
 • kilolu vakalar
 • Çoklu Tüp Bebek Başarısızlığı vakaları

 

 

-+=