PESA

Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu (PESA), üreme tıbbı alanında erkek kısırlığının belirli türlerini ele almak için kullanılan minimal invazif bir prosedürdür. Bu teknik, spermin testislerde üretildiği ancak üreme sistemindeki bir tıkanıklık nedeniyle ejakülatta bulunmadığı bir durum olan obstrüktif azospermiden muzdarip erkekler için özellikle faydalıdır.

PESA'ya Genel Bakış:

PESA'da sperm doğrudan testisin arkasında bulunan ve spermi depolayan ve taşıyan sarmal tüp olan epididimden elde edilir. Prosedür, bir kesi gerektirmemesi açısından daha invazif cerrahi sperm alma yöntemlerinden farklıdır. Bunun yerine spermi aspire etmek için ince bir iğne kullanılır.

Prosedür Detayları:

PESA genellikle lokal anestezi altında bir klinikte gerçekleştirilir, bu da onu nispeten hızlı ve ağrısız bir prosedür haline getirir. Doktor epididimi elle muayene eder ve içine bir şırıngaya bağlı ince bir iğneyi sokar. Epididim sıvısını toplamak için hafif bir emme uygulanır ve daha sonra canlı spermi tanımlamak ve almak için bu sıvı mikroskop altında incelenir.

Yardımlı Üreme Uygulamaları:

PESA yoluyla elde edilen spermler, in vitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yardımcı üreme teknolojilerinde (ART) anında kullanılabiliyor. İhtiyaç duyulandan daha fazla sperm toplandığı durumlarda ileride kullanılmak üzere dondurulabilir.

PESA'nın avantajları:

PESA'nın birincil avantajı, cerrahi olmayan yapısıdır; bu da onu daha az invaziv, daha az ağrılı hale getirir ve cerrahi seçeneklerle karşılaştırıldığında minimum iyileşme süresi gerektirir. Bu yöntem, vazektomi geçirmiş olanlar da dahil olmak üzere, vasal veya epididimal tıkanıklığı olan erkekler için uygundur. PESA aynı zamanda uygun maliyetlidir ve gerektiğinde tekrarlanabilir.

Riskler ve Hususlar:

PESA genel olarak güvenli olsa da potansiyel riskler arasında iğne giriş yerinde ağrı, şişlik veya enfeksiyon yer alır. Ayrıca, canlı spermlerin alınamaması ihtimali de vardır, bu da prosedürlerin tekrarlanmasını veya alternatif sperm alma yöntemleri gerektirmesini gerektirir.

Sonuç: PESA, obstrüktif azospermi vakalarında sperm elde etmek için cerrahi yöntemlere göre daha az invaziv bir alternatif sunan değerli bir tekniktir. Basitliği, etkinliği ve minimum iyileşme süresi, onu erkek kısırlığıyla karşı karşıya kalan birçok çift için çekici bir seçenek haline getiriyor. Herhangi bir tıbbi prosedürde olduğu gibi, bireylerin kendi özel durumlarına en iyi yaklaşımı sağlamak için potansiyel riskleri ve faydaları sağlık uzmanlarıyla tartışmaları önemlidir.

-+=