Rahim Problemleri

İnfertilitenin uterus faktörü, intrauterin patolojinin (polipler, submukoz leiomyomlar veya sineşi) neden olduğu veya bunlarla ilişkili infertilitedir. Ancak intramural, subseröz leiomyom ve myom ile ilişkili olduğu kanıtlanmamıştır. Konjenital anomaliler genellikle alışılmış gebelik kaybı ile ilişkilidir.
Üreme fonksiyonu bozulmuş kadınlarda endometriyumun immünomorfolojik özelliklerle ayırt edildiği bilinmektedir. Dış gebelik, düşük, yumurtalık rezervinin kaybı ile birlikte pelvik organların iltihabi hastalıkları kısırlık risklerini etkiler.

-+=