Tubal Ters

Fallop tüpleri enfeksiyon, geçirilmiş cerrahi, bazı immünolojik problemler vb. nedenlerle tıkanabilir. Hasarlı alan eksize edildikten sonra tubal açıklığı sağlamak için her iki sağlıklı uçta reanastomoz yapılabilir. Ancak böyle bir operasyon sonrası gebelik oranı gelişmiş merkezlerde yaklaşık %30'dur. Bu oran engelin yeri ve tipine göre farklılık gösterebilir. Daha önce bir ameliyat olmuşsa, doktorların tüplerin nasıl gelgit olduğunu bilmesi gerekir.

Bazı sorular aşağıdaki gibi olacaktır:
1. Ameliyat laparoskopik olarak koterize edildi mi?
2. Sezaryen ve normal doğum sonrası post-portum bağlanır mı?

Kanalın derinliğini belirlemek için bir HSG raporuna (histerosalpingografi) ihtiyaç duyulacaktır. Tüp kanalların boyutları yaklaşık 10-12 cm'dir. Tüplerin ters çevrilmesi için 5-6 cm gerekli olacaktır.

Tüp bebek tedavisi için kalış süresi 4 gecedir.

-+=