Tek Gen Analizi

Tek Gen

Tek gen testi için endikasyonlar

 • Belirli bir genin hastanın klinik prezentasyonuna neden olması için yüksek klinik şüphe
 • Önceki negatif genetik testler, ilgilenilen belirli bir genin analizini içermiyordu

Tek gen testi yaklaşımının faydaları

 • Tek gen testi uygun maliyetli olabilir ve ilgilenmeyen gereksiz genleri test etme ihtiyacını en aza indirebilir.
 • Tek gen testi, mevcut klinik kaygıyla ilgisi olmayan sağlık riskleri hakkında bilgi edinme şansını azaltabilir.

Tek gen testi test detayları

 • Her bir tek gen testi, özelleştirilmiş bir yeni nesil sekans kütüphanesi kullanılarak tam sekanslama analizi ve özelleştirilmiş bir oligonükleotit dizisi kullanılarak yüksek çözünürlüklü (eksona özgü) silme / çoğaltma analizi gibi metodolojilerle endüstri standartlarına göre yapılır.

Üzerinde çalıştığımız yaygın tek hastalıklardan bazıları şunlardır:

 

 • Orak hücre
 • Talasemi
 • Duchenne Kas Distrofisi
 • Spinal Müsküler Distrofi
 • Kistik fibrozis
 • Kırılgan X sendromu
 • Kalıtsal Meme Kanseri
 • Kalıtsal Kolon Kanseri
 • Glikojen Depolama Hastalıkları
 • Mukopolisakkaridoz
 • Lipid Depolama Hastalıkları