Tubal Reversal

Fallop tüpleri enfeksiyon, önceki cerrahi, bazı immünolojik problemler, vb. Gibi bazı nedenlerle bloke edilebilir. Hasarlı alan eksizyonundan sonra, tubal açıklığı elde etmek için her iki sağlıklı ucun reanastomozu yapılabilir. Bununla birlikte, böyle bir operasyondan sonra gebelik oranı ileri merkezlerde yaklaşık% 30’dur. Bu oran, tıkanıklığın yeri ve türüne göre farklı olabilir. Daha önce bir ameliyat olsaydı, doktorların tüplerin nasıl gelgit ettiğini bilmeleri gerekir.

Bazı sorular aşağıdaki gibi olacaktır:

  1. Ameliyat laparoskopik olarak koterize edildi mi?
  2. Sezaryen ve normal doğumdan sonra post-portum bağlanır mı?

Kanal derinliğini belirlemek için bir HSG raporu (histerosalpingografi) gerekecektir. Tüp kanalları neredeyse 10-12 cm büyüklüğündedir. Tüp reversalinin yapılması için 5-6 cm gerekecektir.

Tubal reversal kalış süresi ameliyattan 2 gün + maksimum 5 gün sonra toplam 7 gündür.