Yaş Faktörü

Kadının yaşı ile birlikte gebe kalma olasılığı keskin bir şekilde azalır. Tüp bebek yöntemi uygulanırken kadınların yaşı arttıkça tedavi sonuçlarının kötüleştiği gözlenmektedir. Birçok yardımla üreme merkezinde tüp bebek tedavisi için alınan bir kadının yaş sınırı 40-43'tür ve bu, daha büyük yaş grubunda işlemin son derece düşük etkinliği ile ilişkilidir.
Üreme sistemindeki değişiklikler giderek artmaktadır. Bu değişikliklerin ilk hormonal belirteci, 27-30 yaşlarında FSH'nin bazal seviyesindeki artıştır.
IVF'nin ana sorunu - bu yönteme geç çağrıda bulunmak. Ağırlaştırıcı bir faktör, 35 yaşın üzerindeki hastaların yaşıdır.

-+=