Yumurta Toplama / ICSI

Yumurta toplama (Embriyo Toplama) ve ICSI 

Yardımla üreme teknolojileri (ART), kısırlıkla mücadele eden çiftlere umut sunarak doğurganlık tedavileri alanında devrim yarattı. Bu alandaki iki temel prosedür yumurta toplama (embriyo alımı veya oosit toplama olarak da bilinir) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonudur (ICSI). Bu teknikler kısırlığın üstesinden gelmede çok önemli rol oynuyor ve sayısız çiftin ebeveynlik hayallerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu yazımızda yumurta toplama sürecini ve ICSI'nin ART dünyasındaki önemini inceleyeceğiz.

Yumurta Toplama (Embriyo Alma)

Resmi olarak oosit toplama olarak bilinen yumurta toplama, in vitro fertilizasyon (IVF) sürecinde çok önemli bir adımdır. Bu prosedür tipik olarak bir kadının adet döngüsünün ortasında, doğurganlık ilaçları kullanılarak yumurtalıkların uyarılmasının ardından gerçekleştirilir. Bu işlemin temel amacı, kontrollü laboratuvar ortamında döllenme için kadının yumurtalıklarından olgun yumurtalar elde etmektir.

Yumurta Toplama Prosedürü:

 1. Yumurtalık Stimülasyonu: Yumurta toplamadan önce kadın, yumurtalıklarda birden fazla folikül gelişimini teşvik etmek için hormonlarla yumurtalık stimülasyonuna tabi tutulur. Bu, birden fazla olgun yumurta alma şansını artırmak için yapılır.
 2. İzleme: Kadının hormon seviyeleri ve yumurtalık foliküllerinin büyümesi, kan testleri ve ultrasonlarla yakından izlenir.
 3. Tetik Atış: Foliküllerin olgunlaştığı kabul edildikten sonra, yumurtaların nihai olgunlaşmasını sağlamak için insan koryonik gonadotropinin (hCG) bir "tetikleme atışı" uygulanır.
 4. Yumurta Toplama: Tetik atışından yaklaşık 36 saat sonra yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Rahatsızlığı en aza indirmek için genellikle sedasyon veya anestezi altında yapılır.
 5. Ultrason Kılavuzluğunda Aspirasyon: İnce bir iğneyi vajinal duvardan geçirmek ve her olgun yumurtanın aspire edildiği ve toplandığı foliküllere yönlendirmek için transvajinal bir ultrason probu kullanılır.
 6. Laboratuvar İşlemleri: Toplanan yumurtalar döllenme için hemen tüp bebek laboratuvarına nakledilir.

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)

ICSI, özellikle erkek kısırlığı vakalarında veya geleneksel IVF'nin istenen sonuçları vermediği durumlarda, genellikle IVF ile birlikte kullanılan özel bir laboratuvar tekniğidir. ICSI'de, tek bir sperm doğrudan olgun bir yumurtanın merkezine enjekte edilir ve başarılı döllenme olasılığı artar.

ICSI Süreci:

 1. Sperm Seçimi: Spermler, morfoloji ve hareketliliklerine göre özenle seçilir. Şiddetli sperm anormalliklerinde bile ICSI hâlâ geçerli bir seçenek olabilir.
 2. Yumurta Hazırlığı: Yumurta toplama işlemi sırasında elde edilen olgun yumurtaların döllenmeye hazır olup olmadığı değerlendirilir.
 3. Mikroenjeksiyon: Yüksek güçlü bir mikroskop ve ince bir mikromanipülasyon pipeti kullanılarak tek bir sperm yakalanır ve doğrudan yumurtanın sitoplazmasına enjekte edilir.
 4. Kültür ve Embriyo Gelişimi: Döllenmiş yumurtalar daha da geliştirilmek üzere bir kuluçka makinesine yerleştirilir. Embriyolar birkaç gün boyunca büyüme ve gelişme açısından izlenir.
 5. Embriyo Transferi: Bir veya daha fazla sağlıklı embriyo seçilerek kadının rahmine transfer edilir ve burada implante edilerek gebelik oluşma potansiyeli vardır.

  ICSI'nin Önemi:

  ICSI, özellikle sperm kalitesinin bozulduğu erkek kısırlığı vakalarında başarılı döllenme ve hamilelik şansını önemli ölçüde artırdı. Doğal gübrelemeyi engelleyebilecek birçok engelin aşılmasına olanak tanır. Bu teknik, erkek faktöründen kaynaklanan kısırlık sorunu yaşayan çiftlere kapıları açarak, onlara ebeveynlik hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

Yumurta Almak Ağrılı mı?

Yumurta toplama, aynı zamanda oosit toplama olarak da bilinen, genellikle anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilen tıbbi bir prosedürdür ve bu, hastanın işlem sırasında minimum düzeyde ağrı veya rahatsızlık yaşamamasını veya hiç ağrı duymamasını sağlamaya yardımcı olur. Bazı kişiler işlemi takip eden saatlerde hafif kramp veya rahatsızlık hissedebilirken, rahatsızlık genellikle kontrol edilebilir ve kısa ömürlüdür.

Çoğu klinik, yumurta toplama sırasında hastanın konforunu ve sağlığını ön planda tutar ve olası rahatsızlıkları en aza indirecek önlemler alır. Vakaların büyük çoğunluğunda, kısa süreli rahatsızlık, in vitro fertilizasyon (IVF) veya diğer yardımcı üreme teknikleri yoluyla başarılı bir hamileliğe ulaşma potansiyeli için makul bir değiş-tokuş olarak kabul edilir. Prosedüre başlamadan önce ağrı yönetimiyle ilgili endişelerinizi veya sorularınızı sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir.

Yumurta Toplama Kurtarma: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler 

Yumurta toplama işlemi, yardımcı üreme teknolojileri yolculuğunda kritik bir aşamadır ve sorunsuz ve başarılı bir iyileşme sağlamak için belirli yapılması ve yapılmaması gerekenlerin takip edilmesi önemlidir. "Yapılacaklar" listesinde, işlemi takip eden günün geri kalanında dinlenmek ve sakin olmak önemlidir. Sıvı alımı ve sağlıklı, dengeli beslenmenin yanı sıra dolaşımı teşvik etmek ve şişkinlik veya rahatsızlığı en aza indirmek için hafif, düşük etkili aktiviteler de çok önemlidir. Yumurta toplama işleminden sonraki birkaç gün boyunca ağır kaldırma, yorucu egzersiz ve cinsel aktiviteden kaçınmanız önerilir. "Yapma" tarafında ise, bir sağlık uzmanının rehberliği olmadan alkolden, sigaradan ve reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlardan uzak durmak önemlidir. Ayrıca hastalar anestezi veya sedasyonun etkisi altındayken araba kullanmaktan veya önemli kararlar vermekten kaçınmalıdır. Bu yönergeler başarılı bir iyileşme şansını en üst düzeye çıkarmaya ve genel IVF deneyimini geliştirmeye yardımcı olabilir. Özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş iyileşme talimatları için daima sağlık ekibinize danışın.

Yumurta Toplandıktan Ne Kadar Süre Sonra ICSI Yapılır? 

İn vitro fertilizasyon (IVF) sürecinde yumurta alımı ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yakından koordine edilir. Tipik olarak ICSI, yumurta alımından kısa bir süre sonra, genellikle aynı gün içinde gerçekleştirilir.

Toplama işlemi sırasında yumurtalar toplandıktan sonra hemen tüp bebek laboratuvarına nakledilir. Laboratuvarda yumurtalar olgunluk açısından değerlendirilir ve olgun yumurtalara ICSI işlemi uygulanır. Bu, yumurtaların en iyi durumda kalmasını sağlamak için mümkün olduğunca çabuk yapılır.

ICSI süreci genellikle yumurta alımından sonraki birkaç saat içinde gerçekleşir ve özellikle spermin yumurtaları doğal olarak dölleme yeteneği konusunda endişeler olduğunda, döllenme sürecinde kritik bir adımdır. ICSI tamamlandıktan sonra döllenmiş yumurtalar (embriyolar) gelişim açısından yakından izlenir ve özel koşullara ve embriyoloğun tavsiyelerine bağlı olarak birkaç gün sonra rahme transfer edilebilir.

ICSI'nin IVF'den farkı nedir?

İn vitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) her ikisi de yardımcı üreme teknikleridir, ancak döllenmenin nasıl gerçekleştiği konusunda farklılık gösterirler. İşte nasıl farklı oldukları:

 1. Döllenme Süreci:
 • Tüp Bebek (In Vitro Fertilizasyon): Geleneksel tüp bebek tedavisinde kadının yumurtalıklarından alınan olgun yumurtalar, bir kültür kabında sperm ile birleştirilir. Döllenme, spermin yumurtanın dış zarına nüfuz etmek için rekabet etmesiyle doğal olarak gerçekleşir; bu, geleneksel tohumlama olarak bilinen bir süreçtir.
 • ICSI (İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu): ICSI ise daha uzmanlaşmış bir tekniktir. ICSI'de tek bir sperm, bir mikroiğne kullanılarak olgun bir yumurtanın sitoplazmasına doğrudan enjekte edilir. Bu prosedür, ciddi erkek kısırlığı veya önceki IVF başarısızlıkları gibi durumlarda, spermin yumurtayı kendi başına dölleme yeteneği konusunda endişeler olduğunda kullanılır.
 1. Sperm Seçimi:
  • IVF'de sperm seçimi, spermin doğal olarak yumurtaya nüfuz etme ve onu dölleme yeteneğine dayanır.
  • ICSI'de spermler, yumurtaya enjekte edilmeden önce morfolojilerine ve hareketliliklerine göre dikkatle seçilir.
 2. Başarı Oranları:
  • Erkeklerde doğurganlık sorunları olduğunda ICSI, geleneksel IVF'ye kıyasla biraz daha yüksek döllenme oranlarına sahip olma eğilimindedir. Ancak ICSI ve IVF arasındaki seçim bireysel koşullara bağlıdır.
 3. Endikasyonları:
  • IVF genellikle ciddi erkek doğurganlık sorunlarının olmadığı ve döllenmenin doğal olarak gerçekleşmesinin beklendiği durumlarda kullanılır.
  • ICSI, spermin yumurtayı dölleme yeteneği konusunda endişeler olduğunda kullanılır ve özellikle düşük sperm sayısı, zayıf sperm motilitesi veya anormal sperm morfolojisi durumlarında faydalıdır.
 4. Çoğul Gebelik Riski:
  • Hem IVF hem de ICSI, birden fazla embriyonun rahme transfer edilmesi olasılığı nedeniyle çoğul gebelik (ikiz veya daha fazla) riski taşır. Transfer edilen embriyo sayısı genellikle sağlık uzmanına danışılarak verilen bir karardır.
 5. Ücret:
  • ICSI, geleneksel IVF'ye kıyasla biraz daha yüksek maliyetlere yol açabilecek daha karmaşık ve uzmanlaşmış bir prosedürdür.

Özetle, hem IVF hem de ICSI doğurganlık tedavilerinde değerli araçlar olsa da farklı durumlarda kullanılırlar. IVF doğal döllenmeye dayanırken ICSI, spermin yumurtayı dölleme yeteneğiyle ilgili endişeler olduğunda kullanılır. Bu teknikler arasındaki seçim bireyin özel koşullarına bağlıdır ve genellikle bir doğurganlık uzmanına danışılarak yapılır.

-+=