Mesa

MESA je mikrohirurška
epididimalna aspiracija sperme. Postupak aspiracije sperme obično izvodi specijalista (urolog), specijaliziran za područje muške plodnosti. U nekim slučajevima to može biti reproduktivni endokrinolog, liječnik specijaliziran za liječenje neplodnosti.

Ako se sperma dobije istog dana, tada se jajašce može odmah koristiti. Međutim, prvo se mora odmrznuti. Obično su spermiji dobijeni metodom aspiracije odsutni tokom brojnih pokušaja VTO.

Spermiji koji se oslobode iz seminifernih tubula tokom MESA postupka obično su manje zreli i pokretni u poređenju sa spermijima koji se nalaze u ejakulatu.