MICRO TESE

Ako nema ejakulata, ako nema sperme u ejakulatu (azospermija) ili ako je malo spermija (oligoastenozoospermija) Mikro TESE postupak radi se uz pomoć mikroskopa da bi se spermiji izvadili iz testisa.

Mikro TESE postupak izvodi se u općoj ili lokalnoj anesteziji. Na skrotumu se napravi rez od 4cm i testis se uklani izvan skrotuma. Pretražuju se slojevi koji mogu sadržavati spermu i vade se male jedinice dok se zumiraju u slojeve za 15-20 puta veće u odnosu na ljudsko oko. Ako nije pronađena sperma, pretražuje se drugi testis. Nakon postupka, rez se zatvara apsorbujućim šavom. Pacijent se otpušta isti dan nakon zahvata.

U ovoj situaciji postoje dva pristupa – sa smrznutom ili svježom spermom.

Ako bi se Mikro TESE uradio na dan sakupljanja jajašaca kod žene tokom VTO, tada se može koristiti pronađena svježa sperma, što je poželjnije. Ali ako sperma nije dostupna, tada žena ne bi imala injekciju sperme, što je rizično za par i
emocionalno, i finansijski.

U drugoj opciji, prvo se radi Mikro TESE i sjeme se odmah zamrzava. Sljedećeg dana započinje VTO proces kod žene (2. ili 3. dan ciklusa). Sakupljanje jajašaca odvija se oko 14. dana ciklusa, istog dana kada ugrađujemo zamrznutu spermu na prikupljena jajašca (ICSI).